Uruchom z listą kontrolną

When the Major Home Oil Dealer . . .

Krótko mówiąc

Oto przydatny (mamy nadzieję, że) Lista kontrolna rzeczy trzeba do telefonu THATCamp. Uruchom przez niego kilka dni przed rozpoczęciem więc można mieć pewność, że masz wszystko.

THATCamp Checklist (PDF)

THATCamp Checklist

Ogólny

Ktoś odpowiedzieć znaki

Znaki kierowanie ludzi do parkowania, do budynków, do pomieszczeń

Tablice z wi-fi informacji logowania

Ktoś uruchomić Zameldowanie / Stół Rejestracja

Stół i krzesła dla zameldowania

Identyfikatory

Łup (t-shirty i inne)

Broszury / naklejki / informacja

Technologia

Ktoś na zaproszenia do wsparcia technicznego

Listwy zasilające

Przedłużacze

Projektory cyfrowe

Ekrany do projektorów

Konta użytkowników i hasła do komputerów, witryna internetowa, lub wi-fi

Klucze

Scheduling

Ktoś do uwag wstępnych i uruchomić sesję planowania

Ktoś wypełnić w harmonogramie i publikuje je na stronie internetowej

Blank harmonogram na stronie internetowej ze szczelin czasowych i sale

Wydruki propozycji sesji

Taśma do zaklejania propozycji sesji

Naklejki dać uczestnikom za głosowanie na wydrukach propozycji sesji

Opcjonalnie w zależności od metody: nauczycielska, duży papieru sztalugi, suche markerów kasowania, regularne markery, po jego, innych materiałów

RCHN Mellon Mellon