Prispieť k bibliografii


THATCamp udržuje Zotero skupinu venovanú zbieranie doklady, ktoré boli v THATCamps, blogu a články Napísali o THATCamps, fotografie zhotovené na THATCamps, a niečo iné si myslíte, že by mali byť uložené. Odkaz do skupiny je tu.

Každý THATCamp WordPress stránky je uložený ako samostatná položka, takže nie je potrebné predkladať predmety z týchto stránok.

Ak sa chcete pripojiť k THATCamp Zotero bibliografia, prosím, pošlite požiadavku na pripojenie na THATCamp fóra.

rchné Mellon Mellon